« Профил на идеален клиент (ПИК)

Какво е ПИК в дигиталния маркетинг? В дигиталния маркетинг ПИК е съкращение от "профил на идеален клиент". 

Идеален клиент е такъв, който има потребности, които могат да бъдат изпълнени през продуктите или услугите на бизнеса. За да бъде определен профил на идеален клиент, е необходимо да се извърши анализ на целевата ни аудитория, като се оценят потребностите, предпочитанията и интересите на клиентите на компанията.