« Бизнес

Какво е бизнес? Бизнесът е съвкупност от дейности с цел реализиране на покупко-продажба на стоки или услуги и печелене на пари.

Бизнес в българският език е дума заета от английската дума business, което пък произлиза от being busy, означаващо да бъдеш зает. Употребява се като синоним на думата 'бизнес организация' [WikiPedia].

Картел


Картел” е споразумение и/или съгласувана практика между две или повече предприятия - конкуренти на съответния пазар, насочени към ограничаване на конкуренцията чрез определяне на цени или ценови условия за покупка или продажба, разпределяне на квоти за производство или продажби или разпределяне на пазари, включително при манипулиране на публични търгове или конкурси, или процедури за възлагане на обществени поръчки. Картелът представлява нарушение по чл. 15 от ЗЗК и/или по чл. 101 от ДФЕС на Българското законодателство. 
Комисия за защита на потребителите. Решение № 274 

  
какво означава »

Стелаж


Стелажът представлява съвкупност от рафтове използвани за съхранение на стоки или предмети. Стелажи се ползват в складове, библиотеки и офиси. 

  
какво означава »

Лични данни (GDPR)


Какво е EU GDPR на български? Абревиатурата GDPR означава  General Data Protection Regulation

  
какво означава »

Стандарт и стандартизация


Всеки един вид ДОКУМЕНТ,   създаден чрез консенсус или одобрен от признат орган за  стандартизация, определящо общото и повтарящото се прилагане на правила,   насоки или характеристики за дейности или техните резултати, за да се постигне оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства, се нарича СТАНДАРТ!

  
какво означава »

Преводи и легализация


Най-често задаваните въпроси за преводи и легализация на документи-  какво е Апостил, за кои документи е нужна легализация,   какъв е пътят на българския документ за легализация и превод,   Какъв е пътят на документ издаден от друга държава за превод и легализация?

  
какво означава »

Маркетинг


Маркетингът е съвкупността от действия предприемани от бизнеса за извличане на икономическа полза. 

  
какво означава »

Бизнес данни


Бизнес данните представляват числа, факти, текстове, изображения и други форми на информация, групирана по определени признаци, които се използват за генериране на справки, вземане на решения, управление на процеси и постигане на цели в бизнеса.

  
какво означава »

Търговска марка


Как се регистрира търговска марка, за защита на бизнеса на национално и европейско равнище.

  
какво означава »