« Работа

Работа-какво е работа?

Работа е съвкупността от дейности, които се извършват с цел постигане на цел, решаване на проблем или производство на стоки и услуги, отговарящи на човешките нужди.

Работа произлиза от латинското tripaliāre , а това от своя страна от tripalĭum , което е било своеобразно иго за камшици на роби в Римската империя.

С течение на времето употребата на думата работа се разширява, за да се отнася до дейност, която причинява физическа болка и се свързва с работа в полето, но употребата й се разпростира и върху други човешки дейности.

Благодарение на работата човешките същества започват да завладяват собственото си пространство, както и уважението и вниманието на другите, което също допринася за тяхното самочувствие, лично удовлетворение и професионални постижения, без да се разчита на приноса, който дават за обществото.

Смисълът на работата има фокуси в различни области като икономика, физика, философия и др.