« Работен план

Какво е работен план и имаме ли нужда от него?

Работен план е организирането на серия от дейности за изпълнение на задача. Работен план е инструмент за управление, който позволява определяне на приоритети, подреждане и систематизиране на необходимите стъпки за завършване на проект, както и създаване на работен график, разделяне на отговорностите и определяне на целите.

Работният план е много полезен инструмент в организациите, тъй като улеснява вземането на решения.