« Какво е работа от гледна точка на физиката?

От гледна точка на физиката работата е скаларно физическо количество, което се използва за измерване на енергията, необходима за прилагане на сила през определено време на изместване.

Във физиката, работата е представена с буквата W (от английски работа) и се изразява в енергийни единици, известни като Joules (J). Изчислява се по формула, която е умножаването на силата чрез изместване.

T = F. г

Работата може да бъде положително или отрицателно число, тъй като за да бъде работата положителна, силата трябва да действа в посока на изместване, а за да бъде отрицателна, силата трябва да се упражнява в обратна посока.

В този смисъл работата може да бъде разделена на:

  • Нулева работа : тогава работата е равна на нула. 
  • Работа на двигателя : тогава силата и изместването са в една и съща посока. 
  • Устойчива работа : което е обратното на двигателната работа, тоест когато силата и изместването са в противоположни посоки.