« Видове работа

Какви са видовете работа?

Според изпълнението на функциите и задачите, работата бива следните видове: