« Детски труд

Работата, която се осъществява от деца и юноши, които са под законовата минимална възраст, разрешена за работа, в съответствие със законодателството на всяка държава се нарича детски труд.

Въпреки че е забранен, детският труд все още се практикува в някои страни, където в резултат на бедност и недостиг децата са принудени да работят, за да оцелеят или да подпомагат издръжката на семействата си.

Според Международната организация на труда (МОТ) детският труд:

  • е опасен и може да застраши физическата, умствената или нравствената цялост на непълнолетния, че пречи на процеса на тяхното обучение, било защото те са принудени да напуснат училище, или защото количеството и видът на работата им пречат да се съобразят с вашите училищни задължения.