« Теренна работа

Какво е теренна работа?

Работата извършена извън офиса или лабораторията, на мястото, където се извършва явление или процес се нарича теренна работа.

Теренната работа се състои от всички бележки, наблюдения, чертежи, снимки, събиране на данни или проби, взети в полето, където се провежда разследване. Теренна работа е термин, свързан с природните и социалните науки.