« Дистанционна работа

Осъществяваната работа от лице извън помещенията на компанията, за които той предоставя услуги се нарича работа от дистанция или още дистанционна работа.

В наши дни напредъкът на информационните и комуникационните технологии позволи телекомуникацията да се превърне в един от начините, които все повече се прилагат от компаниите, тъй като в много случаи това означава намаляване на разходите, по-ниско инвестиции в оборудване и в някои случаи опростяване на процесите.