« Доброволческа работа

Работа която човек извършва, без да получава каквато и да е компенсация за това, само за удовлетворението от това да помага на другите се нарича доброволческа работа.

Доброволческата работа често е свързана с различни социални каузи, като например тези, извършвани от неправителствени организации (НПО) и други организации с нестопанска цел, в които хората трябва да са готови да работят, без да получават възнаграждение в замяна. Той е много често срещан сред студентите.

Днес има много причини, към които можете да се присъедините като доброволен работник, като деца в уязвими ситуации, грижа за околната среда, спасяване на изоставени животни, грижи за възрастни хора и др.