« Съвместна работа

Съвместната работа е тази работа, която се осъществява благодарение на участието на група хора, фокусирани върху постигането на обща цел.

Съвместна работа е вид работа, извършвана едновременно и децентрализирана от група експерти или познавачи, които поставят своите знания в услуга на проекта. Следователно няма изключителен автор.

Този начин на работа се прилага преди всичко на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).