« Робски труд

Формата на принудителен труд, която е незаконна се нарича робски труд. Робският труд е вид работа, която не се заплаща или е недостатъчно платена, при която работникът се експлоатира, малтретира и ограничава свободата и правата му.

Робският труд се основава на стария модел, при който хората са били принудени да изпълняват множество задачи (които почти винаги са били свързани с използването на физическа сила), без да получат стимул в замяна или твърде малко, за да оцелеят; Всичко това обикновено се извършваше под мъчения и малтретиране.

Въпреки че робският труд трябва да бъде забранен по целия свят, хората и организациите, които насърчават този вид незаконна дейност, продължават да бъдат отричани и днес, особено в икономически депресираните страни или райони.