« Работа на свободна практика-самостоятелна работа

Самостоятелната работа или независимата работа е тази, при която индивид упражнява своята дейност като свободен професионалист, тоест не е свързан или не е обект на никаква компания.

По принцип самостоятелната заетост се извършва от хора, които работят в търговски или бизнес дейности. Известен е и от английския термин freelancer.