« Работа и заетост

Работа и заетост...Едно и също понятие ли е?

Не винаги работа и заетост са взаимозаменяеми синоними. Работата е задача, която не дава непременно финансовата компенсация на работника.

Пример за горното е текущият дебат в някои страни относно осъществимостта на плащането на домакинската работа, като се има предвид, че тя изисква изпълнението на множество задачи и че това е дейност, която поражда положително въздействие върху обществото.

Междувременно заетостта е длъжност или длъжност, която дадено лице заема във фирма или институция, където тяхната работа (физическа или интелектуална) е надлежно заплатена.

В този смисъл понятието заетост е много по-ново от това на работата, тъй като се появи по време на Индустриалната революция.