« Други

Какво, как, защо...

Зависимост-пристрастяване


Процесът по създаване на психическа и/или физическа зависимост към определено вещество или действие, се нарича зависимост-пристрастяване!

Зависимостта-пристрастяването е процес, който се развива с времето. Пристрастяването- зависимостта може да се разглежда и като продължаване употребата на вещество или извършването на дейността, въпреки негативните последствия, свързани с тях. Удоволствието и насладата, които са изпитани първоначално, при продължителна употреба на веществото или дейността, води до необходимост от употребата им, за да се възвърне нормалното състояние (състоянието преди започването).  То се свързва с промените в мозъчната  биохимия  и структурните промени на  мозъка, които настъпват след употребата на „ пристрастителя“ , наричан още  наркотик. След като премине ефектът от еднократната употреба, човек рядко изпитва неконтролируема нужда. Някои наркотици могат да доведат до неприятни странични ефекти (гадене,   главоболие, обърканост), още при първата употреба, но в повечето случаи водят до приятни усещания. Точно те обикновено са причината човек да реши да употреби отново и да продължи да употребява по-често, което впоследствие може да доведе до пристрастяване. Тоест, човек се пристрастява към нещо, което му харесва. Думата произлиза от  страст  – силно желание, обожаване, отдаване, обезумяване.

  
какво означава »