« Целувка

Целувка

Докосването на устните до други устни, предмет или част от тялото на друг човек се нарича целувка!

Целувката е най-честият израз на обич и привързаност. Между близки хора целувките се разменят обичайно по бузите. По същия начин по-възрастните целуват децата и обратно. Когато изразява романтично привличане или сексуално желание, целувката се осъществява между устните на двама души, или между устните на единия и част от тялото на другия.

С целувка също може да се изрази почит, уважение и преклонение. Пример за това е целуването на ръка на свещениците, на икони или на родителите в някои култури.

От друга страна грубата целувка може да изрази и ненавист или подигравка, или да демонстрира превъзходство. Пример за това е библейската история за целувката на Юда.

Като действие, целувката е заучено поведение, свързано със социализацията на индивидите, подобно на пощенето при приматите. Действия, наподобяващи целувки се наблюдават и при някои маймуни.