« Мерни единици

Мерни единици за маса, обем, дължина и време... 

ROI


В буквален превод от английски език ROI означава възвръщаемост на инвестицията (Return of Investment). Как се преценява ефективността на една инвестиция. Как се смята ROI? 

  
какво означава »

Мерни единици за маса


Чрез мерните единици за маса се измерва тежестта на предметите. Мерните единици за маса са грам и килограм. 

  
какво означава »

Тон


Разликата между метричен тон, къс тон (short ton) и дълъг тон (long ton)

  
какво означава »