« ROI

В буквален превод от английски език ROI означава възвръщаемост на инвестицията (Return of Investment). Как се преценява ефективността на една инвестиция. Как се смята ROI? 

За да изчислим ROI (възвръщаемост на инвестицията) са ни нужни

  • Надценката с която продаваме
  • Разходите за реклама и дигитален маркетинг
  • Приходите (брутната печалба) получена в резултат от кампанията

Формулата изглежда така: 

ROI = (Приходите - Разходите) / Разходите Х 100%

Пример: 

Ако сте  инвестирали 1600 лева, в резултат на което сте генерирали приходи от 2000 лева, формулата излгежда така

ROI = (2000 - 1600) / 1600 X 100% 

ROI = 25% или имате 25% възвръщаемост на инвестицията. 

Пример за добър резултат е ROI над 20%, много добър резултат е ROI над 100%, отличен резултат е ROI над 200%, изключителен успех е възвръщаемост на инвестицията (ROI) над 1000%. 

 

Как се постига висок ROI в Google Adwords


ROI (Return of Investment) или възвращаемост на инвестицията в сферата на интернет рекламата е термин, който свързва цената на клик (CPC), коефициента на кликване - CTR (Click Through Rates) и процента конверсии от посещения в продажби.

Иначе казано за висока възвращаемост на инвестицията (ROI) в една интернет рекламна кампания трябва да постигнете следното:

  • максимално ниска цена на клик (CPC)
  • добре формулиран рекламен текст, който ще доведе до висока кликаемост CTR (Click Through Rates)
  • максимално висок дял на реални продажби след влизане в сайта
    Последното можете да постигнете, само ако сте дефинирали достатъчно правилно рекламният текст или сте подбрали ефективно думите за оптимизация

Например:

Ако притежавате 5 звезден спа хотел в Слънчев бряг и се оптимизирате по израза
"хотели в Слънчев бряг",
ще имате висока CPC (цена на клик), много посетители и малко ROI, защото повечето хора ще са звъняли на вашите конкуренти, търсейки най-ниската цена за нощувка.

Висок ROI ще постигнете, ако се оптимизирате по конкретните изрази, насочени към спецификата на Вашите клиенти, а именно
спа хотели 5 звезди
хотели 5 звезди в Слънчев бряг
спа хотели Слънчев бряг,

което ще доведе по-малко посетители, но ниски разходи за оптимизация или за клик и висок процент реални продажби.