« Именник

Какво означава името ти? Какво означава името ми? 

Мъжки и женски имена