« Именник

Какво означава името ти-ми?

Мъжки и женски имена