« Изкуство

Изкуството е резултатът от творческата изява на твореца за себе и за света

Терминът изкуство може да се употребява в различен смисъл: изкуство като процес на използването на таланта, да обозначи произведението на надарен майстор, потреблението от аудиторията, а също така и изучаването на изкуството (изкуствознание).

Източници: bg.wikipedia.org

Какви са видовете изкуство? 

Архитектура


Архитектура  е  техническа наука  и  изкуство  за изграждане на  сгради  и други  строителни  конструкции. Професията на  архитекта  обхваща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, както и на окръжаващото ги пространство, предназначено за обитаване или използване от хората.  В широк смисъл архитектурата включва не само проектирането и изграждането на сгради, но разнородни дейности от най-едромащабните  – планиране на цели области и държави (териториално устройствено планиране), проектиране на населени места и открити пространства, като улици, площади, градини, паркове (градоустройство  и  ландшафтна архитектура)  – до най-дребномащабните, като конструиране на детайли или  обзавеждане. 

 
 Дограми, профили, дишащи и вентилируеми фасади, вентилационни системи. Новото в строителството от Чех Пласт, най-предпочитаната и посещавана фирма за дограма и фасади на световният пазар. ТОП - Съвремененният начин за облицовки и изолации на сгради и фас какво означава » вентилируеми фасади chehplast.com  

 
какво означава »