« Маркетинг

Маркетингът е съвкупността от действия предприемани от бизнеса за извличане на икономическа полза.