« Инфлуенсър маркетинг

Инфлуенсър маркетинг (от английски език  influencer marketing) е начин за популяризация и продажба при който се използва влиянието на инфлуенсъри

Инфлуенсър (от английски influence)

е лице в социалните мрежи, което чрез своята популярност оказва влияние върху мнението на своята аудитория.

Инфлуенсър маркетингът предоставя възможности

за създаване на връзка с целевата аудитория. Чрез правилно използване на този инструмент, бизнесът ни може да се възползва от влиянието и авторитета на влиятелните лица в социалните мрежи.