« Стандарт и стандартизация

Всеки един вид ДОКУМЕНТ, създаден чрез консенсус или одобрен от признат орган за стандартизация, определящо общото и повтарящото се прилагане на правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати, за да се постигне оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства, се нарича СТАНДАРТ!