« Търговска марка

Как се регистрира търговска марка, за защита на бизнеса на национално и европейско равнище.

Как да извършите проверка на свободата на вашата марка, за да избегнете конфликти с вече съществуващи регистрации.

Проверка за регистрирана търговска марка в България 

можете да направите на адреса на

портал за електронни услуги на патентно ведомство в България

https://portal.bpo.bg/

 

Проверка за регистрирана търговска марка на територията на цяла Европа

можете да проверите в Европейския сайт EU IPO

https://euipo.europa.eu/eSearch/