« Транспортни лицензи

Кой издава лицензи за превоз на пътници и товари и какъв лиценз е необходим за вътрешен и международен транспорт на товари или превоз на пътници.