« Превоз на пътници

Кой издава лиценз за превоз на пътници и кои са лицензираните фирми за превоз на пътници в България и в чужбина. 

Лицензите за превоз на пътници

се издават от

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Дирекция "Автомобилни превози и международна дейност" към  ДИРЕКЦИЯ "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ"

Валидните към 2024 

международни лицензи за превоз на пътници

са дадени тук 

лицензи за превоз на пътници и превоз на работници в България 

са дадени тук