« Разликата между пари и финанси

Колко важно е да се знае разликата между пари и финанси?

Разликата между пари и финанси е, че парите са базовият ресурс, който се използва за транзакции или търговия, докато финансите представляват управление на парите и притежаването им, като цели.

Управлението на финансите включва анализиране на транзакциите, управление на риска и идентифициране на начини за увеличаване на приходите или минимизиране на разходите. Парите са средството за разплащане.