« Видове финанси

Кои и какви са 8-те вида финанси и каква функция изпълняват те?

  1. Държавни-публични финанси - управление на паричните потоци на държавата.
  2. Корпоративни финанси (фирмени финанси, финанси на предприятието): управление на входящите и изходящите парични потоци на предприятията.
  3. Банково дело: управление на банките.
  4. Международни финанси и фондови пазари: управление на приходите и разходите на международната икономика.
  5. Лични финанси (персонални или семейни): управление на бюджета на домакинството
  6. Социално осигуряване: управление на приходите и разходите на осигурителния институт, пенсионни фондове и други.
  7. Лизинг: управление на приходите и разходите на лизинговите компании.
  8. Застраховане: управление на застрахователни фондове, които имат за цел да предоставят на застрахованите предпазване от рискове.