« Термини

Какво е туристическо селище   според Закона за туризма в България     Местно туристическо сдружение   Местно туристическо сдружение в България   какво е местно туристическо сдружение  Браншово туристическо сдружение   Браншово туристическо сдружение в България   В България Браншово туристическо сдружение  Неопределима сила   неопределима сила е   какво е неопределима сила   неопределима сила в България  Какво е апартаментен туристически комплекс   Апартаментен туристически комплекс е   Апартаментен туристически комплекс какво е  какво е вила   вила какво е    вила в България   България вила  турист   какво е турист   кой е турист   турист според закона за туризма   турист в България   България турист  какво е вилно селище   вилно селище   вилно селище е   е вилно селище   вилно селище в България   България вилно селище  хостел хостели какво е хостел   хостел какво е   хостели в България   България хостели  хотел какво е   какво е хотел   хотел в България   на хотел в България   България хотел   хотел хотели  Основните клаузи на договора са   на договора   клаузи на договора   клаузи на договора в България  екскурзиант е   какво е екскурзиант   екскурзиант какво е   какво е екскурзиант според закона за туризма   екскурзиант в България  Туристически район   какво е Туристически район   Туристически район в България  пансион какво е   е пансион   пансион е   какво е пансион   пансион в България   България пансиони  национален курорт   национален курорт какво е   какво е национален курорт   национален курорт в България   България национален курорт  апартаменти за гости са   какво са апартаменти за гости   апартаменти за гости в България   България апартаменти за гости  Регионално туристическо сдружение   Регионално туристическо сдружение в България   в България Регионално туристическо сдружение  Устойчив туризъм   какво е устойчив туризъм   Устойчив туризъм е  

Кои и какви са основните дефиниции и термини в Закона за Туризма в България?

Основни дефиниции и термини според Закона за Туризма в България: