« Термини в туризма

Браншово туристическо сдружение   Браншово туристическо сдружение в България   В България Браншово туристическо сдружение     какво е вилно селище   вилно селище   вилно селище е   е вилно селище   вилно селище в България   България вилно селище  изходящ туризъм   изходящ туризъм какво е   какво е изходящ туризъм   какво е изходящ туризъм според закона за туризма в България   изходящ туризъм в България  апартаменти за гости са   какво са апартаменти за гости   апартаменти за гости в България   България апартаменти за гости  туристическа дестинация   какво е туристическа дестинация   туристическа дестинация какво е  хостел хостели какво е хостел   хостел какво е   хостели в България   България хостели  мотел мотели   какво е мотел   мотел какво е   на мотел в България   България мотел  Устойчив туризъм   какво е устойчив туризъм   Устойчив туризъм е   какво е устойчив туризъм според закона за туризма  национален курорт   национален курорт какво е   какво е национален курорт   национален курорт в България   България национален курорт  Неопределима сила   неопределима сила е   какво е неопределима сила   неопределима сила в България  Какво е туристическо селище   според Закона за туризма в България  екскурзиант е   какво е екскурзиант   екскурзиант какво е   какво е екскурзиант според закона за туризма   екскурзиант в България  турист   какво е турист   кой е турист   турист според закона за туризма   турист в България   България турист  Основните клаузи на договора са   на договора   клаузи на договора   клаузи на договора в България  какво е вила   вила какво е    вила в България   България вила  Туристически район   какво е Туристически район   Туристически район в България  Туристически услуги   основни туристически услуги  Турист - екскурзиант   Какво е турист и какво е екскурзиант   Каква е разликата между турист и екскурзиант  Какво е апартаментен туристически комплекс   Апартаментен туристически комплекс е   Апартаментен туристически комплекс какво е  

Кои и какви са основните дефиниции и термини в Закона за Туризма в България?

Основни дефиниции и термини според Закона за Туризма в България: