« Браншово туристическо сдружение

Какво е Браншово туристическо сдружение и кой не е Браншово туристическо сдружение според Закона за туризма в България?

Сдружение, което се създава за развитие на туризма на национално ниво и обединява лица, извършващи определена
туристическа дейност.