« Ботел

неголям воден хотел (неплаващ), като такъв може да се използва оборудван по съответния начин плавателен съд