« Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена

са пътувания:
а) по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:
аа) транспорт;
бб) настаняване;
вв) други туристически услуги, които не са свързани с транспорта или настаняването и съставляват значителна част от пътуването, и
б) се предлагат или се продават на цена, която включва всички разходи, и
в) са за срок, по-дълъг от 24 часа, или включват настаняване за пренощуване.