« Туристическо селище

Какво е туристическо селище, според Закона за туризма в България?

Самостоятелна териториално обособена група от места за настаняване с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура,където се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги.
 Обособява се от най-малко 5 места за настаняване и има поне едно заведение за хранене и развлечения.