« Туристически учебен център

сграда за настаняване с учебни функции. Представлява масивна сграда във или край населени места и в планински райони,
архитектурно и функционално изградена, обзаведена и оборудвана за провеждане на специализирано обучение на кадри, обслужващи спортно-туристическите дейности, както и на професионално обучение по различни видове туризъм, алпинизъм,
ориентиране, спелеология, водни ски и други спортове.

Разполага с учебни и спортни зали, методически кабинети, библиотека и други. Има изградена инфраструктура със спортни площадки, терени, подходящо обозначени за обучение; маркирани и трасирани маршрути и турове, необходими за професионална подготовка на курсисти. Обзаведен е с подходящи съоръжения за обучение и с необходимата мебелировка, съдове и прибори за престой и самостоятелно обслужване на курсистите.

Избрани сайтове обучение

  • Давитоз- лидер в професионално обучение, езикови курсове, преводи Давитоз- над 15 години опит в сертифицирани професионални обучения с международен лиценз, езикови курсове и частни уроци, писмени и устни преводи и легализация. Офиси в София, Бургас и Варна.

  • Нови интернет страници обучение

  • Компютърни курсове, Уроци: AutoCAD, 3D Studio MAX Adobe Photoshop InDesign Excel AutoCAD 2D и 3D

  • Най-актуални страници обучение

  • Хранителен възел за оранжерии Хранителен възел

  • Как се отразява алкохола на бременността? Алкохол и бременност