« Вътрешен туризъм

пътувания в рамките на страната на лица, които сапостоянно пребиваващи в нея.