« Апартаментен туристически комплекс

Какво е апартаментен туристически комплекс, според Закона за Туризма в България?

а) жилищна сграда от апартаменти/студиа или апартаменти/студиа и стаи, които се предоставят на туристи за нощувка от компания за хотелски мениджмънт, или


б) самостоятелна териториално обособена група от сгради с апартаменти/студиа или апартаменти/студиа и стаи с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, или


в) самостоятелна териториално обособена група от апартаментен хотел/и и нискоетажни масивни сгради от апартаменти/студиа или апартаменти/студиа и стаи с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура, където се предлагат
основни и допълнителни туристически услуги. Апартаментният туристически комплекс, независимо от броя и вида на сградите,
получава единна, обща категория за комплекса, като разлика в категорията на различните обекти в комплекса не се допуска.

Апартаментният туристически комплекс разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.