« Туристически ваучер

документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано
туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.