« Ски учител

лице, вписано в Националния туристически регистър за упражняване на професията "ски учител", което обучава туристи в снежни спортове (ски, сноуборд, ски бягане и други) към ски училище.