« Туристическа атракция

природен, културен или целенасочено създаден обект от туристически интерес, най-често свързан с природно, материално или
нематериално културно наследство и/или историческо събитие, или изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих или забавление.