« Национален курорт

Какво е национален курорт, какво не е национален курорт според Закона за туризма в България?

Селищно образувание с национално значение, определено за такова с решение на Министерския съвет, което задоволява възникнали курортни нужди с национално значение, и може да е разположен на територията на една или повече общини.