« Вилно селище

Какво е вилно селище, според Закона за туризма в България?

Самостоятелна териториално обособена група от нискоетажни масивни вили с изградена обща инженерна и туристическа
инфраструктура, в която се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги. Обособява се от най-малко 5 вили и има поне едно заведение за хранене и развлечения.

Избрани сайтове селище

Нови интернет страници селище

  • USB-Travel- хотели, почивки и лагери Вилно селище "Пирин"