« Системно нарушение

е налице, когато в двугодишен срок са извършени три или повече административни нарушения на този закон.