« Ресторантьорство

предоставянето на туристически услуги при специфични форми на обслужване съобразно вида на туристическия обект.