« Туроператорска дейност

организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством  туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.