« Бранд

уникалното съчетание от емоционални и рационални възприятия за една дестинация и типа продукт, който тя предлага, отличаващи я от конкурентните дестинации като най-подходяща за съответните целеви пазарни сегменти.

Избрани сайтове Бранд

Най-актуални страници Бранд

  • Брандиране на витрини с перфо фолио Брандиране на витрини

  • SPIRAL 3002X

  • Папки, класьори и менюта с печат какво означава » ...