« Непреодолима сила

Какво е неопределима сило съгласно Закона за туризма в България?

Събитие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.