« Входящ туризъм

пътувания в страната, извършвани от лица, които не са постоянно пребиваващи в нея.