« Ковид - COVID

Коронавирусът е сравнително нова болест в целия свят, която се нарича COVID-19 (Ковид-19). Причинява я коронавирус, който много прилича на грип. Ковид - COVID кара хората да кашлят и да чувстват задушаване. Лекарите постоянно търсят най-добрия начин да я лекуват. За да помогнем Ковид - COVID да изчезне, всички трябва да положим много усилия да се пазим и да останем здрави.

Ковид - COVID може да се движи само между хората. Затова, ако навън няма хора, които да се заразят, вирусът на  Ковид - COVID ще изчезне. Ковид - COVID може да влезе в нашите тела, ако някой киха или кашля близо до нас, но и ако докоснем нещо, което преди това е докосвано от болен човек.

При децата тази Ковид - COVID може да преминава по-бързо отколкото при възрастните, но децата могат да заразят своите близки  и други хора, без да искат и без да разберат.