« Дислексия

Болест или увреждане?

Какво е дислексия?

Дислексията, НЕ е нито болест нито увреждане. Дислексия е нарушение, което засяга близо 10 % от населението на света. Дислексията не е резултат от лошо обучение или възпитание, нито е в резултат на мързел, недостатъчно учене или нежелание за развитие. Характерните трудности, които срещат децата с дислексия не се преодоляват с повече повторения на учебният материал – те имат нужда от различен подход в обучението си базиран на техните силни страни.

Специфичното нарушение на способността за учене, свързано с процесите на преработка на информацията, което ограничава  придобиването и развитието на грамотността и води до несъответствие между очакваните за възрастта и реалните постижения в училище се нарича дислексия!