« Кои и какви са проявите на дислексия?

2 са проявите на дислексия според нейната степен и фаза на нарушение.

 

Кои са те и какви са проявите им?